Dr. M. Choiroel Anwar, SKM, M.Kes

 

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

 

Nama                                        :  Dr. M. Choiroel Anwar, SKM., M.kes.

NIP/NIK                                  : 19601129 198207 1 001

Jenis Kelamin                          : Laki-laki

Status Perkawinan                 : Kawin

Agama                                     : Islam

Golongan / Pangkat               : IV-a / Pembina

Jabatan  Akademik                : Lektor Kepala

Perguruan Tinggi                    : Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang

Alamat                                      : Jln Tirtoagung, Banyumanik,  Semarang

Telp./Faks.                              : 024-7460274

Alamat e-mail                         : –

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus Program Pendidikan(diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor) Perguruan Tinggi Jurusan/Program Studi
1981 Diploma I SPPH Purwokerto Kesehatan Lingkungan
1989 Diploma III APK TS Yogyakarta Kesehatan Lingkungan
1997 S1 Kesmas Undip Kesehatan Masyarakat
2006 Magister Kesehatan (Hyperkes) Undip Epid
2015 Program Doktor Undip  Kedokteran/ Kesehatan